jjsporthotel 20 Lipiec, 2018 0

RODO

Informacja przetwarzania danych osobowych RODO

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest J&J Sport Center-Hajtek Spółka jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Winnicka 40 (dalej jako: „Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem ochrony danych w J&J Sport Center-Hajtek Spółka jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Winnicka 40 jest Pani Paulina Szewczyk, adres e-mail: boiska@jjsportcenter.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz operacyjnych niezbędnych do wykonania umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5lat/10lat/nieokreślony.
5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
6. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia RODO;
7. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klient powinien kontaktować się pod adresem: boiska@jjsportcenter.pl.
8. Administrator nie będzie udostępniał Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom (odbiorcom).
9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.