jjsporthotel 24 Lipiec, 2018 0

Dla młodzieży

SPORTY WALKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Trening sztuki walki wdraża młodzież do zachowania porządku i dyscypliny.  Z każdym kolejnym treningiem młodzi adepci uczą się poszanowania osób starszych, posiadających większe doświadczenie. Grupowe zajęcia treningowe dobrze wpływają na dzieci nieśmiałe. Dzieci i młodzież uczy się funkcjonowania w grupie. Dzieciom nadpobudliwym ruchowo i emocjonalnie sporty walki dostarczają możliwości rozładowania energii nagromadzonej w trakcie zajęć szkolnych, a także czasu spędzonego bez aktywności ruchowej.

Treningi sportowe kształcą u dzieci i młodzieży wrażliwość estetyczną, dając im możliwość obcowania z pięknym choreograficznie układem ruchów. Udział w treningach sportów walki przez młodych adeptów to nie tylko dążenie do osiągnięcia wymiernych rezultatów we współzawodnictwie sportowym, ale przede wszystkim o kształtowanie pozytywnych cech charakteru.

GRAFIK ZAJĘĆ SPORTÓW WALKI

Zajęcia zaczynają się od poprawy sprawności fizycznej poprzez dużą ilość gier i zabaw ruchowych, nauki przewrotów gimnastycznych, padów. Dziecięce sztuki walki to przede wszystkim ćwiczenie koordynacji, siły, gibkości.  Ogólnorozwojowa baza jest podstawą w rozwoju fizycznym dzieci i otwiera drogę nie tylko do zdrowia, ale również do każdej innej dyscypliny. Zawody sportowe na macie pozwalają spojrzeć obiektywnie na swoje miejsce w szeregu, a także motywują do pracy. Trudno jednak na tego typu dyscypliny patrzeć wyłącznie przez pryzmat ciała. Oprócz ćwiczeń fizycznych trenerzy starają się przekazać wartości płynące z filozofii sztuk walk. Kładą nacisk na szacunek wobec siebie i innych, wytrwałość.